violens amoral free
AOL Radio is powered by humans! Great radio is all about unexpected connections--the kind that an algorithm can't predict. Pick any station in any of the 30 genres. Pisząc o inspiracji Joy Division, można jednocześnie żałować, że nie da się wrócić do przeszłości z „Granitem”, by to Ian Curtis zainspirował się.